The sailor, +/- 200 pieces

€ 54,00

Aantal stukjes: 200*
Leeftijd: volwassenen
Afmeting: 27 x 27 cm
Houtdikte: 4 mm
Illustratie: Botas (@spooneyworld)

*De puzzels zijn handgezaagd, waardoor het aantal stukjes kan variëren. 

____________________________________________

Number of pieces: 200*
Age: adults
Size: 27 x 27 cm
Wood thickness: 4 mm
Illustration: Botas (@spooneyworld)

*Puzzles are all made and sawn by hand that's why the number of pieces may vary.